Biserica Sfântul Ioan Botezătorul

399px-Biserica_-Sfântul_Ioan_Botezătorul-_din_Chiţcani,_comuna_Moviliţa,_judeţul_Vrancea_-_detaliuBiserica „Sfântul Ioan Botezătorul” monument istoric nr. cod LMI VN-II-m-A-06503, reprezintă un frumos lăcaş de cult dăltuit în lemn de mâna meşterilor populari pe la finele secolului al XVII-lea. Biserica de lemn ne edifică în legătură cu tehnica constructivă străveche, comună întregii arhitecturi populare româneşti, aceea a îmbinării pereţilor în coadă de rândunică. Cununile pereţilor au fost clădite pe un soclu de piatră de râu şi în relief faţă de temelia din lemn, cu rol de a asigura o protecţie mai bună. Construcţia înfăţişează un plan cu nava dreptunghiulară, iar dispunerea încăperilor s-a făcut pe axa longitudinală est-vest, cu absida altarului în decroş faţă de planul naosului. Intrarea principală este marcată de uşa de lemn, realizată din două scânduri groase, prinse în cuie de lemn la fel ca întreaga construcţie; portalul este frumos împodobit cu motive sculptate, foarte vechi, cum ar fi „frânghiile în relief” la cei doi stâlpi verticali. Intrarea este protejată de un pridvor care a fost adăugat în secolul al XVIII-lea, având un plan dreptunghiular, susţinut de stâlpi din lemn „cu admirabile capitete, sugerând un consiliu de stele”. Clopotniţa, la fel de „bătrână” ca şi biserica, se află în incinta lăcaşului, având de fapt forma unui acoperiş piramidal susţinut de patru stâlpi de lemn sub care se ascunde clopotul. Se remarcă de asemenea stranele din lemn, pe spătarul cărora s-au tăiat cruci în relief vopsite în ocru şi cele patru icoane împărăteşti realizate în tonuri de roşu.

Lasă un răspuns