Măsura M2/2B ”Reînnoirea generațiilor de fermieri”

Ghid Măsura M2/2B ——>AICI

Anexa 1 – Cerere finantare ——> AICI

Anexa 2 – Plan de afaceri ——> AICI

Anexa 3 – Fișa măsurii M2/2B ——> AICI

Anexa 4 – Sinteză studiu potențial (3 documente):

  • Metodologie Studiu potential agricol modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare – AICI
  • Potențial producție vegetală – AICI
  • Potențial producție zootehnică – AICI

Anexa 5 – Acte normative utile ——> AICI

Anexa 6 – Codul de bune practici agricole ——> AICI

Anexa 7 – Calculator Cod de bune practici ——> AICI

Anexa 8 – Zone cu constrângeri semnificative specifice și zone normale (3 documente):

  • Anexa_8_ Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative – AICI
  • Anexa_8_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice – AICI
  • Anexa_8_Lista_UAT_din_zonele_normale – AICI

Anexa 9 – Instrucțiuni evitare condiții artificiale ——> AICI

Anexa 10 – Lista coeficienți calcul producție standard vegetal și zootehnie_2017 ——> AICI

Anexa 11 – Declarație către GAL privind raportarea platilor efectuate_de_AFIR ——> AICI

Anexa 12 – Lista rase autohtone ——> AICI

Fișa verificare conformitate ——> AICI

Fișa verificare eligibilitate ——> AICI

Fișa  verificare pe teren ——> AICI

Fișa evaluare criterii selecție ——> AICI

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal ——> AICI

–––––––––––-

Măsura M2/2B ”Reînnoirea generațiilor de fermieri”FIȘA MĂSURII M2/2B

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-