Despre

Bine ați venit pe pagina Grupului de Acțiune Locală Podgoria Panciu !

Aici veți găsi informații și date utile despre teritoriul în care funcționăm, despre strategia noastră de dezvoltare locală, despre programul LEADER și oportunitățile sale.

Ce este LEADER ?

LEADER este un program de dezvoltare rurală durabilă al Uniunii Europene, un instrument de lucru important pentru reducerea dezechilibrului economic și social și a disparităților dintre urban – rural .
Programul LEADER oferă noi oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creșterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populației și depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală și care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

Istoric

La nivel european, necesitatea Programului LEADER a apărut în 1990,când, programele publice pentru dezvoltare rurală din multe țări erau limitate, în ceea ce privește obiectivul intervențiilor lor, fiind administrate într-un mod tradițional de sus în jos (de la nivel central spre cel local). În perioada 1991-1994 la nivel comunitar s-a derulat LEADER I, „Faza de inițiere”, în cadrul căreia au fost constituite 217 Grupuri Locale de Acțiune (GAL). În cadrul LEADER II (1994-1999), Faza de generalizare, s-au format 1000 GAL-uri.

În cadrul LEADER (2000-2006), Faza de consolidare, au fost selectate 896 GAL-uri, în zonele rurale din toate statele membre.
În România, implementarea LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007 – 2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011 – 2012, pe teritoriul României au fost constituite 163 de GAL-uri reprezentând 63 % din teritoriul eligibil și aproximativ 58% din populația eligibilă. În prezent, pentru alocarea aferentă programării LEADER 2014 – 2020, au fost selectate 239 de strategii de dezvoltare locala (SDL), aferente grupurilor de acțiune locala (GAL), suprafața acoperită de GAL-uri ajungând astfel la 93% .

Caracteristici LEADER

Programul LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:

 • abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfășurarea de activități integrate și crearea unei viziuni comune),
 • abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acțiune Locală),
 • abordare de jos în sus (participarea activă a populației locale la planificarea, luarea deciziilor și implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei),
 • abordarea integrată și multisectorială a strategiilor bazate pe interacțiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica și pune în comun problemele din mediul rural, accent deosebit pe inovație și experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale),
 • implementarea proiectelor de cooperare, interconectarea parteneriatelor locale.

Avantajele abordării de tip LEADER

 • Răspunde nevoilor locale specifice;
 • Valorifică resursele locale;
 • Mobilizează actorii locali, reprezentanți ai populației rurale, de a se preocupa și de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitățile lor;
 • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență prin crearea de rețele;
 • Contribuie la îmbunătățirea guvernării locale, favorizând dezvoltarea abordărilor inovative asigurând legătura între agricultură, silvicultură și economia locală și contribuind astfel la diversificarea bazei economice și întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale.
 • Promovează cooperarea și inovația;
 • Prin caracterul său descentralizat, integrat și de jos în sus este esențial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.

Ce sunt GAL-urile?

Motorul de funcționare al programului LEADER este grupul de acțiune locală (GAL) care reprezintă un parteneriat constituit între diverși reprezentanți ai sectorului privat, public si ai societății civile, dintr-un teritoriu rural delimitat, cu o populație cuprinsa intre 10.000-100.000 locuitori și o densitate de maxim 150 locuitori/ km2.

GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală (SDL) integrată se sunt responsabile de implementarea acesteia. Această strategie are la bază o analiză-diagnostic a teritoriului și identificarea punctelor forte și slabe pentru a putea stabili prioritățile de dezvoltare. Odată autorizate, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei.

Este obligatoriu ca în cadrul GAL-ului partea privată şi sectorul non-profit să reprezinte majoritatea și nu sectorul public.
In Romania, Axa LEADER este finanțată prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), în conformitate cu Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Această axă are două obiective specifice, si anume:

 • Promovarea potențialului endogen al teritoriilor;
 • Îmbunătățirea guvernării locale.

Ce este GAL Podgoria Panciu?

Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu este un parteneriat public-privat constituit din punct de vedere juridic in baza O.G nr. 26/2000, cu personalitate juridică, de drept privat și fără scop patrimonial.

 • Scopul Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu este promovarea și susținerea dezvoltării durabile a comunităților prin elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
  În cadrul parteneriatului, din totalul de 18 parteneri, 2 sunt parteneri publici, reprezentând un procent de 11,11 % și 16 sunt parteneri privați și societăți civile, reprezentând un procent de 88,89 %.
 • GAL Podgoria Panciu are teritoriu omogen, cu o suprafață de 500,56 kmp, cu o populație de 31.694 locuitori și o densitate de 63,31 locuitori/kmp, fiind format din 7 unități administrativ-teritoriale (UAT), respectiv comunele: Bolotești, Fitionești, Movilița, Păunești, Străoane, Țifești și orașul Panciu.

harta