Măsura M3/6A ”Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local”

Ghidul Măsurii M3/6A – AICI

Anexa 1 Cerere de finanțare – AICI

Anexa 2 Model plan de afaceri – AICI

Anexa 3 Fișa Măsurii M3/6A – AICI

Anexa 4 Lista codurilor CAEN eligibile – AICI

Anexa 5 Declaratie beneficiari privind instiintarea GAL cu privire la incasarea transelor de plata – AICI

Anexa 6 Declarație încadrare în categoria micro-întreprindere întreprindere mică – AICI

Anexa 7 Declarație privind ajutoarele de minimis – AICI

Anexa 8 Declarația cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate – AICI

Anexa 9 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M_02 –- AICI

Anexa 10 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal –- AICI

Anexa 11 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor –- AICI

Fișă verificare conformitate _M3_6A_GAL Podgoria Panciu –- AICI

Fișă verificare eligibilitate M3_6A_GAL Podgoria Panciu –- AICI

Fișă verificare_criterii_selecție_M3_6A_GAL Podgoria Panciu –- AICI

********************************************************************************

11 octombrie 2021

GHIDUL CONSULTATIV poate fi consultat AICI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-