Măsura M4/6B: ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

 • Ghid Măsura M4/6B Social ——> AICI
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare ——> AICI
 • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ——> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ——> AICI
 • Anexa 4 – Fișa Măsura M4 ——> AICI
 • Anexa 5_1 – Model HCL implementare proiect ——> AICI
 • Anexa 5_2 – model HCL indicatori tehnico economici ——> AICI
 • Anexa 6 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale ——> AICI
 • Recomandări Analiza cost beneficiu ——> AICI
 • Fișa 1 – Verificare conformitate_M4 ——> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate_ M4 ——> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M4 ——> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M4 ——> AICI
 • Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ——> AICI

 

————————————————————————————————————————————————-

Măsura M4/6B: ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” – FIȘA MĂSURII M4/6B

————————————————————————————————————————————————-