Măsura M4/6B: ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

 • Ghid Măsura M4/6B Social ––> AICI
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare ––> AICI
 • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ––> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ––> AICI
 • Anexa 4 – Fișa Măsura M4 ––> AICI
 • Anexa 5_1 – Model HCL implementare proiect ––> AICI
 • Anexa 5_2 – model HCL indicatori tehnico economici ––> AICI
 • Anexa 6 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale ––> AICI
 • Recomandări Analiza cost beneficiu ––> AICI
 • Fișa 1 – Verificare conformitate_M4 ––> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate_ M4 ––> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M4 ––> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M4 ––> AICI
 • Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ––> AICI

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Măsura M4/6B: ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” – FIȘA MĂSURII M4/6B

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-