Măsura M8/6B ”Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informare / Realizarea unui centru pentru servicii suport”

Măsura M8/6B ”Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informare / Realizarea unui centru pentru servicii suport” – FIȘA MĂSURII M8/6B 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––