Teritoriu

Teritoriul GAL Podgoria Panciu

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podgoria Panciu se află în zona piemontana din exteriorul curburii Carpaților și Subcarpaților vrânceni, piemont ce face tranziția între orogenul carpato-subcarpatic din vest și Câmpia Siretului Inferior de la est. Suprafața este de 500,56 kmp cu o populație de 31.694 locuitori și o densitate de 63,31 locuitori/kmp, fiind format din 7 unități administrativ-teritoriale (UAT), respectiv comunele: Bolotești, Fitionești, Movilița, Păunești, Străoane, Țifești și orașul Panciu.

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu este așezat în partea estică a județului Vrancea, învecinându-se la Nord cu comuna Ruginești. În partea de est si sud-est vecinii teritoriului sunt comuna Pufești, orașul Mărășești și comuna Garoafa, toate aparținând județului Vrancea. La sud, teritoriul se învecinează cu Municipiul Focșani, orașul Odobești și comuna Jariștea, iar în partea de vest și nord-vest cu localitățile Răcoasa (sat Varnița), comuna Vidra și comuna Broșteni.

Pe teritoriul GAL Podgoria Panciu se află una dintre ariile de protecție specială avifaunistică din județul Vrancea și anume: ROSPA0075 Măgura Odobești, cuprinsă în Lista ariilor naturale protejate, Natura 2000. ROSPA0075 Măgura Odobești cuprinde 47% din suprafața comunei Bolotești.

Rețeaua de drumuri rutiere, naționale, județene si comunale care străbate teritoriul GAL Podgoria Panciu este alcătuită din: 2 drumuri naționale: DN2D Focșani – Târgu Secuiesc și DN2L, mai multe drumuri comunale care fac legătura între localitățile teritoriului și 4 drumuri județene: DJ 205 H (Panciu – Movilița – Păunești – Int. DN 2); DJ 205J (Dumbrava – Fitionești – pârâul Zăbrăuți), DJ204E (Mărășești – Panciu); DJ 205B (Bolotești -Satu Nou); DJ 205 E (Bizighești – Țifești – Irești – Vidra). De asemenea, microregiunea beneficiază de proxima vecinătate a drumului european E 85, cea mai importanta cale rutiera a regiunii, care flanchează paralel teritoriul in partea de est a acestuia.

Cel mai apropiat punct de legătura cu E 85 este comuna Păunești, situata la circa 6 kilometri de drumul european. Apropierea de Municipiul Focșani și Municipiul Adjud, prezența în cadrul teritoriului a orașului Panciu precum și accesul rapid la drumul european E85, asigură populației teritoriului acces rapid către piețele de desfacere și premise importante de dezvoltare economică.

În cadrul teritoriului Podgoria Panciu, în structura fondului funciar, cea mai mare pondere în cadrul suprafeței agricole o au pădurile (34,29%), urmate terenuri arabile. Viile ocupă cu 7.888 ha un procent de 49,22% din suprafața arabilă ceea ce conferă sectorului și viticol un rol important în economia locală a teritoriului. Pășunile și fânețele, cu o suprafață de 3869 ha, ocupă un procent de 7,85 % din suprafața agricolă a teritoriului. Livezile ocupă un procent de 3,26 % din terenul arabil, cu o suprafață cultivată de 524 ha (preponderent în comunele Bolotești și Fitionești).

harta