Măsura M6/6B ”Integrarea minorităților locale”

  • Ghid Măsura M6/6B ––> AICI
  • Anexa 1 – Cerere finanțare ––> AICI
  • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ––> AICI
  • Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ––>AICI
  • Anexa 4 – Fișa Măsura M6 ––>AICI
  • Anexa 5_1 – Model HCL implementare proiect ––> AICI
  • Anexa 5_2 – Model HCL indicatori tehnico-economici ––>AICI
  • Anexa 6 – Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale ––> AICI
 • Anexa 7 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR –- AICI
 • Anexa 8 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal –- AICI
 • Recomandări Analiză cost beneficiu ––>AICI
 • Fișa 1 – Verificare conformitate_M6 ––> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate_ M6 ––> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M6 ––> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M6 ––> AICI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Măsura M6/6B ”Integrarea minorităților locale” – FIȘA MĂSURII M6/6B

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-