VIDEO: Filmul de prezentare a proiectelor implementate de GAL Podgoria Panciu

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Podgoria Panciu şi-a prezentat materialul video de informare pentru mediatizarea proiectelor implementate în arealul localităţilor Păuneşti, Fitioneşti, Moviliţa, Străoane, Ţifeşti, Boloteşti şi Panciu.

În cadrul materialului video au fost prezentate exemple de bune practici pentru proiectele implementate prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu, dar şi imagini și informații despre proiectele de succes și beneficiarii acestora, informându-se populația asupra rezultatelor concrete ale implementării proiectelor contractate și asupra impactului în dezvoltarea economico-socială a comunităților din cadrul teritoriului.

Continue reading

Seminar închidere proiect la GAL Podgoria Panciu

cropped-logo-podgoria-panciu1050x256.png

Astăzi, 4 noiembrie 2015, s-a ţinut şedinţa de închidere proiect GAL, desfășurată de către echipa GAL Podgoria Panciu la sediul de implementare a proiectului – comuna Țifești.

Acțiunea a constat în întâlniri cu liderii locali și personalul GAL în vederea prezentării activității GAL Podgoria Panciu de la semnarea contractului, până la finalizarea acestuia.

Trebuie remarcat faptul că, deşi contractul de finanţare cu AFIR a fost semnat în data de 22 martie 2013, rezultatele obţinute în doi ani de zile au fost excelente. De altfel, numărul proiectelor implementate susţine eficienţa activităţilor derulate de GAL Podgoria Panciu.

În cadrul discuțiilor purtate au fost date detalii despre următoarele proiecte implementate prin GAL Podgoria Panciu :

  • 17 proiecte pe Măsura 41.112 ”Instalarea tânărului fermier” – în valoare de 680.000 Euro
  • 1 proiect pe Măsura 41.121 ”Modernizarea exploatațiilor agricole” – în valoare de 31.300 Euro
  • 1 proiect pe Măsura 41.312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi”- în valoare de 55.499 Euro
  • 9 proiecte pe Măsura 41.322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, în valoare de 1.699.867 Euro

Totodată, au fost prezentate date despre beneficiarii acestor proiecte, despre modul cum acestea au contribuit la dezvoltarea economică a comunităților precum și impactul general în viața de zi cu zi a comunității. Au fost prezentate exemple de bune practici pentru proiectele implementate prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu. La sesiunea de informare – închidere de proiect au participat lideri locali și personalul GAL .

Asociatia GAL PP V C footer

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR PE MĂSURA 41.112

logo podgoria panciu1050x256În conformitate cu decizia Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu din 20 aprilie 2015, sesiunea de proiecte aferentă măsurii :
-41.112 – ”Instalarea tinerilor fermieri ” – fonduri totale disponibile 120.000 Euro,

care se desfășoară în perioada 08 – 20 aprilie 2015, se prelungește până la data de 21 aprilie 2015.
Astfel, perioada de depunere aferentă sesiunii de cereri de proiecte Măsura 41.112 este: 08 – 21 aprilie 2015.
Depunerea cererilor se face la sediul GAL PODGORIA PANCIU din comuna Țifești , județul Vrancea, în intervalul orar 10.00 – 15.00.
Data limită de depunere a proiectelor pentru Măsura 41.112 este 21 aprilie 2015, ora 15.

Beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plata în maximum 10 zile de la data semnării Contractului de finanțare . Prima tranșă de plată reprezintă 60% din valoarea totală a contractului . A doua cerere de plată se depune, după verificarea îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, cel târziu 30.09.2015 – aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007-2013.

Toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 41.112, in vigoare la data lansării prezentei sesiuni, si ale Fisei Măsurii din PNDR sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro , precum și pe site-ul GAL Podgoria Panciu, www.podgoriapanciu.ro .
Date de contact pentru informații suplimentare:
– Direct la sediul GAL Podgoria Panciu,
– Adresa e-mail : podgoriapanciu@gmail.com
– de pe pagina de internet www.podgoriapanciu.ro
– la tel. 0371/00 47 46.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu
VIOLETA CHIRIAC

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu anunță lansarea, în perioada 08 aprilie – 20 aprilie 2015 a Sesiunii de cereri de proiecte nr.3/2015 pentru Masura 41.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI“, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu.

Data publicării 8 aprilie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 41.112/3/2015

Data lansării apelului de selectie 8 aprilie 2015

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 8 aprilie – 20 aprilie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 20 aprilie 2015, ora 12.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria Panciu din Tifesti, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 120.000 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 40.000 Euro. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 40.000 Euro.

Continue reading

Anunt lansare sesiune cereri de proiecte pentru Masura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

GAL Podgoria Anunt lansare selectie HEADER

MĂSURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Data publicării: 08 aprilie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.112/2/2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 08 aprilie – 20 aprilie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 20 aprilie 2015, ora 12.00.

Fondurile disponibile: Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 120.000 Euro.

Continue reading

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.121 – Modernizarea exploatatiei agricole

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.121 – Modernizarea exploatației agricole

Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu anunță lansarea, în perioada 16 – 25 martie 2015 a Sesiunii de cereri de proiecte nr.2/2015 pentru Măsura 41.121. Modernizarea exploatatiilor agricole”, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu

Data publicării 16 martie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 41.121/2/2015

Data lansării apelului de selectie 16 martie 2015

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 16 – 25 martie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 12.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria Panciu din Tifesti, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 8.700 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 8.700 Euro.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Continue reading

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu anunță lansarea, în perioada 16 martie – 25 martie 2015 a Sesiunii de cereri de proiecte nr.2/2015 pentru Măsura 41.112 – “ INSTALAREA TINERILOR FERMIERI “, conform priorităților descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu.

Data publicării: 16 martie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.112/2/2015

Data lansării apelului de selectie: 16 martie 2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 16 martie – 25 martie 2015.

Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 14.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria Panciu din Țifești, zilnic de luni până vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 80.000 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 Euro. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 40.000 Euro.

Continue reading

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.121 – Modernizarea exploatatiei agricole

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.121 – Modernizarea exploatației agricole

Data publicării: 16 martie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.121/2/2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 16 martie – 25 martie 2015.

Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 12.00.

Continue reading

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Data publicării: 16 martie 2015

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 41.112/2/2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 16-25 martie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 12.00.

Fondurile disponibile: Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 80.000 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 Euro.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 40.000 Euro.

Continue reading