Măsura M5/6B ”Îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local”

 • Ghid Măsura M5/6B ——>AICI
 • Ghid Măsura M5/6B și ERATĂ ——> AICI
 • Anexa 1 – Cerere finantare ——> AICI
 • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ——> AICI
 • Anexa 3 – Recomandari Analiza cost beneficiu ——> AICI
 • Anexa 4 – Fișa Măsura M5 ——> AICI
 • Anexa 5 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale ——> AICI
 • Anexa 6_1 – Model HCL implementare proiect ——> AICI
 • Anexa 6_2 – Model HCL indicatori tehnico economici ——> AICI
 • Fișa 1 –  Verificare conformitate_M5 ——> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate M5_6B ——> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M5 ——> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M5 ——> AICI
 • Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ——> AICI

————————————————————————————————————————————————

Măsura M5/6B ”Imbunatatirea infrastructurii de baza si a serviciilor, conservarea si valorificarea patrimoniului local” –  FIȘA MĂSURII M5/6B

————————————————————————————————————————————————