Măsura M6/6B ”Integrarea minorităților locale”

 • Ghid Măsura M6/6B ——> AICI
 • Anexa 1 – Cerere finanțare ——> AICI
 • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ——> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ——> AICI
 • Anexa 4 – Fișa Măsura M6 ——>AICI
 • Anexa 5_1 – Model HCL implementare proiect ——> AICI
 • Anexa 5_2 – Model HCL indicatori tehnico-economici ——>AICI
 • Anexa 6 – Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale ——> AICI
 • Recomandări Analiză cost beneficiu ——>AICI
 • Fișa 1 – Verificare conformitate_M6 ——> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate_ M6 ——> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M6 ——> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M6 ——> AICI
 • Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ——> AICI

————————————————————————————————————————————————-

Măsura M6/6B ”Integrarea minorităților locale” – FIȘA MĂSURII M6/6B

————————————————————————————————————————————————-